Energieprestaties

Of het nu is voor een huurwoning, een nieuwbouw of een renovatie, energiebesparing staat op het prioriteitenlijstje van iedereen. Dankzij het verplichte EPB-certificaat weet elke huurder nu precies op hoeveel verwarmingskosten (aardgas, elektriciteit of mazout) hij moet rekenen.

Voor de eigenaar of kandidaat-koper hebben de energieprestaties van zijn woning een impact op de waarde ervan. De waardevermindering van oude, grote, charmante maar energievretende huizen is daar een tastbaar bewijs van.

Nochtans telt de Belgische huizenmarkt nog ongeveer 50% woningen die dateren van voor 1945. Onnodig te zeggen dat er intussen heel wat energietransities gebeurd zijn.

De incentives voor nieuwe energiebronnen zoals zonne-energie hebben de belangrijkste factor voor energieverlies wat overschaduwd: isolatie.

Energieaudit

Er bestaan verschillende energieaudits, zoals ‘Home Energy Doctor’, gebruikt door energieproducenten, aannemers, materialenfabrikanten… Dankzij een energieaudit krijgt u een algemeen overzicht van de sterke en zwakke punten van uw woning. Met behulp van een infraroodcamera gaat de auditor op zoek naar de zwakke isolatiezones: ramen, skelet, kelder… Hij kijkt ook naar de ventilatie tussen de kamers. Na zijn bezoek krijgt u een volledig verslag met een lijstje van de isolatieprioriteiten.

De websites van de gewesten (Brussel, Vlaanderen, Wallonië) stimuleren dit soort audit, met het oog op het toekennen van renovatiesubsidies voor isolatiewerken.

Bouw

Niet alle goede architecten en aannemers hebben per se de juiste visie op het vlak van energieprestaties. Neem van bij het schetsplan een onafhankelijke professional onder de arm, die de energiestudie van uw project uitvoert conform de verplichte EPB-wetgeving.

In nieuwbouw worden meer en meer isolatiematerialen van de nieuwste generatie gebruikt. De energiekeuze van verwarmingssystemen wordt almaar belangrijker. Maar ook hier geldt de gouden regel: het installeren van een warmtepomp of zonnepanelen heeft niet dezelfde impact.