Hoog tijd om iedereen te sensibiliseren over een grote uitdaging voor de mensheid: de ongebreidelde vervuiling. 

We moeten onze huid duur verkopen

We moeten meer dan ooit bezorgd zijn om het milieu en vooral om de lucht die we inademen.

De almaar groeiende vervuiling heeft rampzalige gevolgen voor de volksgezondheid. Op korte termijn zullen er meer longontstekingen en huidziekten zijn, op lange termijn meer longkankers (al dan niet door roken), hart- en vaatziekten en ademhalingsaandoeningen.  

Mensen met een laag inkomen, met minder toegang tot gezondheidszorg, ouderen en kinderen lopen in alle landen het grootste risico.

Als je weet dat meer dan de helft van de wereldwijde sterfte te wijten is aan luchtvervuiling, hebben we geen keuze: we moeten iets doen!

Hoe veroorzaken we die vervuiling?

De mens produceert en/of loost vervuilende stoffen in de lucht en in het water. In de lucht creëren die stoffen een deken dat het klimaat verandert en zelfs verstoort. Vervuild regenwater verontreinigt de bodem en zo belanden die vervuilende stoffen op ons bord.  

We moeten dringend de handen in elkaar slaan. Samen kunnen we onze bodems nog redden.

De Wereldgezondheidsorganisatie controleert de uitstoot van stoffen die de atmosfeer vervuilen: primaire (rechtstreeks uit de vervuilingsbronnen: verkeer, industrie, verwarming, landbouw, enz.), secundaire (niet rechtstreeks in de atmosfeer uitgestoten maar afkomstig van chemische reacties tussen gassen) en broeikasgassen.  

Actie tegen de groeiende vervuiling

We moeten de explosieve stijging van de vervuiling afremmen, zowel individueel als collectief, als we niet ziek willen worden… of erger.

Een drastische daling van de atmosferische concentratie van vervuilende stoffen zou de wereldwijde sterfte doen afnemen met 15%.

De regels zijn simpel:

Neem zoveel mogelijk het openbaar vervoer en vermijd vervuilende producten en gassen.

Laat ons luisteren naar de gezondheidsspecialisten en onze slechte gewoonten identificeren en overboord gooien. Ze vragen om specifieke maatregelen te nemen in elk land.

We moeten onze kostbaarste bezittingen beschermen: onze gezondheid, ons milieu… en het leven!